Σημαντική ενημέρωση: Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα επιλογής του τρόπου πληρωμής της ασφάλτου, του PVC και του HDPE είτε απολογιστικά είτε με αναθεώρηση

Παρότι στη διάταξη του άρθρου  152 Ν. 4938/2022, (ΦΕΚ 109Α/2022)  ρητά αναφέρεται ότι «Κατ΄εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων …..με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών δύναται να καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του PVC και του  HDPE  απολογιστικά……» ακόμα και σήμερα πολλές Υπηρεσίες αμφισβητούν το δικαίωμα του Αναδόχου για την επιλογή του…

Ενημέρωση από το Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης για τη δήλωση αδειών του προσωπικού των επιχειρήσεων για το έτος 2023

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, κ. Ιωάννης Σαρματζής, ενημερώνει τα μέλη ότι από την 12-01-2023, όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει, πλέον, την απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, δύνανται : να δηλώνουν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τις άδειες…