Δωρεάν σεμινάρια εκπαίδευσης σε Energy Efficiency/Digitalization στα πλαίσια του Προγράμματος Construction Blueprint.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, πραγματοποιεί Πρoγράμματα Κατάρτισης πάνω σε  3 βασικές θεματικές ενότητες  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Construction Blueprint. Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Κατάρτισης Blueprint; 3 Υβριδικές 8ωρες εκπαιδεύσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν είτε στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στην οδό Ευμολπιδών αρ. 23, πλησίον της στάσης Κεραμεικός του Μετρό είτε…

Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες μέχρι την 15.01.2023

Υπενθυμίζουμε ότι οι  ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων του έτους 2022 (χρήση 2021), καθώς και οι αρχικές δηλώσεις με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από τις 1-1-2022 έως και τις 15-10-2022, υποβάλλονται μέχρι και τις 15-1-2023.

Η Ένωση ζητά την εύρυθμη λειτουργία των Τεχνικών Συμβουλίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τους Προέδρους των Τεχνικών Συμβουλίων του Υπουργείου Υποδομών με την οποία ζητά αφενός την εύρυθμη λειτουργία των Συμβουλίων   και αφετέρου την άμεση  εισαγωγή προς συζήτηση των ενστάσεων που δεν εξετάστηκαν επί ουσίας κατά την τελευταία συνεδρίαση.

Δημόσια κρίση Σχεδίων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών -Ε.Τ.Ε.Π.

Ο ΕΛΟΤ υλοποιεί την αναθεώρηση 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, που θα αποτελέσουν τη 2η έκδοση των ΕΤΕΠ, που θα έχουν εφαρμογή στα Δημόσια Έργα. Την 04.01.2023 ο ΕΛΟΤ ανακοίνωσε την έναρξη Δημόσιας Κρίσης των πρώτων σχεδίων ΕΤΕΠ .