Εγκύκλιος για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε  εγκύκλιο που  αφορά στα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας για το έτος 2023 και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Στα εν λόγω προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν  να λάβουν μέρος  ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους: α) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά…

Ξεκινούν άμεσα τα Προγράμματα Κατάρτισης για την Ενεργειακή Απόδοση, την Κυκλική Οικονομία και την Ψηφιοποίηση που πραγματοποιεί η ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, θα πραγματοποιήσει Πρoγράμματα Κατάρτισης πάνω σε  3 βασικές θεματικές ενότητες  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Construction Blueprint τις παρακάτω ημερομηνίες. 13-14 Ιανουαρίου, Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency) 20-21 Ιανουαρίου  2023, Κυκλική Οικονομία (Circular Economy) 27-28 Ιανουαρίου 2023,  Ψηφιοποίηση (Digitalization)  Tα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στις εγκατατάσεις  του  IEK  ΑΚΜΗ  στην…

Στατιστικοί Δείκτες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Δημόσια Έργα

Το Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών δημοσίευσε πίνακα  που περιλαμβάνει τους στατιστικοίύς Δείκτες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  για τα Δημόσια Έργα

Άνοιξε η πλατφόρμα προαιρετικής υπαγωγής νέων εργαζομένων στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση : Από την 03.01.2023  αποκτούν δικαίωμα υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) και οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν γεννηθεί από 01.01.1987 και μετά. Με αίτησή τους στη διεύθυνση be.teka.gov.gr μπορούν να ενταχθούν…