Άμεση λύση με αναδρομική ισχύ ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών αφού η δοθείσα παράταση των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ λήγει την 31.12.2022

Ενώ, με την έλευση του νέου έτους οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ των ατομικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και των Τεχνικών Εταιρειών θα έχουν λήξει, οι διαγωνισμοί  δεν έχουν ανασταλεί, το Υπουργείο  δεν φρόντισε να μην βρεθεί ο Κλάδος στο αδιέξοδο αυτό. Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά από τον Υπουργό Υποδομών  άμεση λύση με αναδρομική ισχύ

Δηλώστε συμμετοχή στα Προγράμματα Κατάρτισης (Ενεργειακή Απόδοση, Κυκλική Οικονομία, Ψηφιοποίηση) του Έργου Construction Blueprint

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Construction Blueprint η ΠΕΔΜΕΔΕ, από κοινού με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, θα πραγματοποιήσει Πρoγράμματα Κατάρτισης πάνω στις 3 βασικές θεματικές ενότητες του΄Εργου: 13-14 Ιανουαρίου, Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency) 20-21 Ιανουαρίου  2023, Κυκλική Οικονομία (Circular Economy) 27-28 Ιανουαρίου 2023,  Ψηφιοποίηση (Digitalization)  Tα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στα Γραφεία του  IEK  ΑΚΜΗ  στην Αθήνα.…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών παρέχει νεότερες διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στα απολογιστικά και το πρίμ

Ο Υπουργός Υποδομών υπέγραψε εγκύκλιο που παρέχει επιπλέον  διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 και 154 Ν. 4938/2022. Έτσι, επιπλέον των όσων είναι ήδη γωνστά μέχρι σήμερα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 152 Ν. 4938/2022,( τρόπος υπολογισμού της αξίας και πληρωμής πρώτων υλών)  αναφέρεται ότι: Η  απομειωμένη τιμή εργασιών που περιλαμβάνουν…

Εγκύκλιος 43/2022 περί παραγραφής των αξιώσεων του e- Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές

Ιδιαιτέρως σημαντική είναι  η εκδοσθείσα εγκύκλιος 43/2022 του ΕΦΚΑ, που αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο περί παραγραφής μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών. Οι κυριότερες αλλαγές  επιγραμματικά είναι οι εξής: Η  εικοσαετής προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την είσπραξη μη καταβληθεισών εισφορών καταργείται αναδρομικά από τότε που ίσχυσε και ορίζεται νέος χρόνος παραγραφής ως ακολύθως: –…

ΑΑΔΕ-Παράταση έως 31 Μαρτίου 2023 για τις αποκλίσεις του έτους 2021

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρεται ότι με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2023 για τους λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής η προθεσμία διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA των δεδομένων εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης στις περιπτώσεις αποκλίσεων.