Προκηρύξεις διαγωνισμών από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ο ΟΛΠ ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για τους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί  και αφορούν στην ανάδειξη Αναδόχου για την “Επισκευή υποδομών αποχέτευσης όμβριων, αποχέτευσης λυμάτων και υδάτων θαλάσσης στο υπόγειο πάρκινγκ της Πλατείας Καραϊσκάκη” καθώς και για  την «Αντικατάσταση Προσκρουστήρων Στον Νέο Προβλήτα Πετρελαιοειδών»   εδώ :  

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η ομόφωνη απόφαση έγκρισης λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ ΠΕΔΜΕΔΕ ECO από το Δ.Σ του Ε.Ο.ΑΝ

Ομόφωνη η  απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Αν. (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) με θέμα : Αξιολόγηση του φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που οργανώνει και λειτουργεί ο φορέας ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με την επωνυμία «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και διακριτικό τίτλο «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΜΕΠΕ» και λήψη…