Οδηγίες του ΕΦΚΑ για την καταβολή Αδειοδωροσήμου Αυγούστου 2022 (Β’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Η καταβολή Αδειοδωροσήμου Αυγούστου 2022 (Β’ Τετραμήνου) στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω Τραπεζών την Παρασκευή, 05/08/2022, για τους οικοδόμους που έχουν ήδη ενημερώσει το Ατομικό τους Μητρώο με τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο πιστώνεται το ποσό του Αδειοδωροσήμου, αναφέρει, εκτός των άλλων, το έγγραφο του ΕΦΚΑ, που παρέχει σχετικές…

Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για την περίοδο 2022−2027 και το Πρόγραμμα Δράσεων για την τρέχουσα διετία (2022-2023), θεσπίζονται με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης. Η Εθνική Στρατηγική καταρτίστηκε…

Την κατάργηση του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης ζητά για άλλη μια φορά η Ένωση από τον Υπουργό Εργασίας

Ο συνδυασμός των προβλέψεων που διαλαμβάνονται στην  απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που θεσπίζει την Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία για την περίοδο 2022-2027 και  της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας   καλύπτουν πλέον   όλες τις  προϋποθέσεις  για την κατάργηση του αναχρονιστικού  θεσμού του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης  (Σ.Ε.Δ) στα Δημόσια Έργα στα πλαίσια…

Νόμος για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τη θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Αντικείμενο του υπ΄αριθμ. 4964/2022 νόμου, που δημοσιεύητκε στο ΦΕΚ 150 Α/2022 είναι: α) η απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των περιβαλλοντικών ελέγχων, β) ο εξορθολογισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, γ) η ρύθμιση της οργάνωσης και διαχείρισης πόρων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και του Πράσινου Ταμείου, δ) η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην…

Εγκύκλιος 30/2022 ΕΦΚΑ για τη νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις

Θεσμοθετείται ειδική ρύθμιση για τη νομιμοποίηση του χρόνου ασφάλισης των προσώπων που καλόπιστα είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον eΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενώ δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις ασφάλισης, αναφέρει η Εγκύκλιος 30/2022 του ΕΦΚΑ. . Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι όλων των εντασσόμενων…

ΚΥΑ για τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο είσπραξης και απόδοσης στο ΤΕΚΑ των εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο είσπραξης και απόδοσης στο ΤΕΚΑ των εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4133Β/2022. Ειδικότερα στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι: Ο e-ΕΦΚΑ εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΕΚΑ και τις αποδίδει κατά προτεραιότητα σε αυτό. Αποδίδει επιπλέον τυχόν…