Την άμεση έκδοση εγκυκλίου για το πριμ έγκαιρης παράδοσης των έργων ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών

Μετά πάροδο είκοσι ημερών περίπου από της δημοσιεύσεως του  Ν. 4938/2022 η Ένωση διαπιστώνει  ότι οι Υπηρεσίες εκλαμβάνουν ποικιλοτρόπως τις  διατάξεις και  δίδουν αυθαίρετες  αρνητικές ερμηνείες για τη διαδικασία  καταβολής πριμ, εμποδίζοντας  την έγκαιρη ολοκλήρωση  των εν εξελίξει συμβάσεων. Για το λόγο αυτό η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά   από τον Υπουργό Υποδομών την άμεση έκδοση σχετικής…

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ σχετικά με τις απαραίτητες βεβαιώσεις του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ για είσπραξη λογαριασμού Δημοσίων Έργων

Το Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων του ΕΦΚΑ έκρινε  αναγκαίο να υπενθυμίσει  τα αναφερόμενα στις εγκυκλίους  του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με  τις βεβαιώσεις που απαιτούνται για την είσπραξη Λογαριασμών Δημοσίων Έργων  από Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφελείας και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα υπενθυμίζει ότι: Κάθε…

Στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση εταίρων του προγράμματος Let’s Campaign

Στις 14 και 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην  ΠΕΔΜΕΔΕ η 4η συνάντηση εταίρων του Προγράμματος Let’s Campaign. Η ΠΕΔΜΕΔΕ υποδέχθηκε εταίρους από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Σλοβενία, το Βέλγιο και τη Λιθουανία αλλά και υποστήριξε τη διαδικτυακή σύνδεση των εταίρων που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν και συμμετείχαν στην συνάντηση διαδικτυακά. Κατά τη διάρκεια…