Παράταση προθεσμίας τροποποίησης των ΑΠΔ ετών 2019 και 2020 των μισθωτών Μηχανικών και των έμμισθων Δικηγόρων

Η Διοίκηση του e – Ε.Φ.Κ.Α.  εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο γνωστοποιεί την παράταση λειτουργίας μέχρι την Παρασκευή 30/12/2022 της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τροποποίησης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) των ετών 2019 και 2020 για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς Παράλληλα ενημερώνει ότι ολοκληρώνεται η ανάπτυξη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιστροφής στους δικαιούχους των αντιστοίχως αχρεωστήτως…