Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση του προγράμματος BUNG, του οποίου εταίρος είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ

Η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος BUNG πραγματοποιήθηκε  στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΜΕΔΕ στις 16 Ιουνίου και ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ. Κατά τη διάρκεια  αυτής της εκδήλωσης το Σώμα είχε  την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος BUNG.  

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του προγράμματος RenovUP που συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ

Η  εκδήλωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος RenovUP  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΜΕΔΕ στις 16 Ιουνίου και ώρα 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης τα μέλη είχαν  την ευκαιρία να ενημερωθούν  σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος RenovUP. Για περισσότερες πληροφορίες και νέα, επισκεφθείτε την…