Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ όλες οι αποφάσεις που αφορούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή

Οι ΚΥΑ που αφορούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ, που έχουν αναρτηθεί στο τέλος του άρθρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι: -Η περίοδος χάριτος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου και η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 29η Ιουλίου 2022. – Το επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε ενενήντα έξι  ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.…

Υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και την υποχρέωση καταχώρησης ψηφιακών στοιχείων σχετικά με το ωράριο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ δημοσιεύητκε στο ΦΕΚ 2668Β/2022. Όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες της Χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης…