Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε στην συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος Construction Blueprint στο Παρίσι.

Στις 23 και 24 Μαΐου, η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε στο 7ο meeting του Construction Blueprint, το οποίο διοργανώθηκε από τους Γάλλους εταίρους μας, FFB – Fédération Française du Bâtiment, στο Παρίσι. Για δυο μέρες οι 24 εταίροι του προγράμματος παρουσίασαν την πρόοδο του έργου τη παρούσα χρονική στιγμή, συζήτησαν σχετικά με τη βιωσιμότητά του μετά τη…

Ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα Κατάρτισης Διαχείρισης ΑΕΚΚ, που δημιούργησε η ΠΕΔΜΕΔΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CDWaste-ManageVET

H ΠΕΔΜΕΔΕ δημιούργησε και παρέχει δωρεάν στα μέλη της, σε συνεργασία με την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, Πρόγραμμα Κατάρτισης για τη διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CDWaste-ManageVET. Η πλατφόρμα ανοίγει σήμερα Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και θα μείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος…

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ-Παροχή οδηγιών ενόψει της δημοσιοποίησης στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον e-Ε.Φ.Κ.Α

Τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία και των ασφαλιστικών οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά σε διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ή και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπερβαίνει ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή…

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών-Νόμος 4935/2022

Ο Nόμος  4935/2022 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» δημοσιεύητκε στο ΦΕΚ 103Α/2022. Α. Με τις διατάξεις του Νόμου αυτού  θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα, που αφορούν στους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων  (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή) και ιδίως προβλέπονται τα εξής: 1.α Παρέχεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των…