Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Πάργας για τις διακηρύξεις τεσσάρων διαγωνισμών έργων

Την ματαίωση των  διαγωνισμών  την προγραμματισμένη ημερομηνία, τη δημοσίευση των διακηρύξεων όπως ορίζει ο Νόμος  και την απαλοιφή του επιπλέον όρου ζητά   η Ένωση από το Δήμο Πάργας για τους τέσσερις διαγωνισμούς που αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ την 28.01.2022.

Την άμεση αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 129/2019 Γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ. για την κατάργηση των κρατήσεων στους λογαριασμούς πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος ζητά για μια ακόμα φορά η Ένωση από τον Υπουργό Οικονομικών

Η ΄Ενωση απέστειλε μια ακόμα επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών με την οποία ζητά την επίσπευση των  διαδικασιών  αποδοχής της υπ΄αριθμ. 129/2019 Γνωμοδότησης της πλήρους Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τίτλο «Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ και λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών», που επιλύει θέματα που αφορούν στους λογαριασμούς πληρωμής εργολαβικού ανταλλάγματος. Η επιστολή βρίσκεται…

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που οργάνωσαν η ΠΕΔΜΕΔΕ με την EDA για την Αντιμετώπιση των προκλήσεων της Διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που οργάνωσαν η ΠΕΔΜΕΔΕ με την EDA για την “Αντιμετώπιση των προκλήσεων της Διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα”. Στην ημερίδα παρευρέθηκαν ως ομιλητές ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, η Επιστημονική Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος…

Διοργάνωση διαδικτυακών Β2Β συναντήσεων για την προώθηση συνεργασιών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση στο Βιετνάμ

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τόκιο απέστειλε στην Ένωση, προς ενημέρωση των μελών της, ανακοίνωση για τη διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων για την προώθηση συνεργασιών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών επιχειρήσεων για  δραστηριοποίηση στο Βιετνάμ