Δημοσίευση άρθρου της ΠΕΔΜΕΔΕ σε επιστημονικό περιοδικό της Πολωνίας για την κατάρτιση τεχνικών επαγγελμάτων στα πλαίσια του έργου Erasmus+ “RenovUp”

Στα πλαίσια του έργου Erasmus+ RenovUp, η ΠΕΔΜΕΔΕ, ως εταίρος και επικεφαλής της διεξαγωγής ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε 5 χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Πολωνία) αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση των επαγγελματιών του Κατασκευαστικού Κλάδου (Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς αλλά και Τεχνικό προσωπικό) και τις ανάγκες που ανακύπτουν για εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση γύρω από…

Εγκύκλιος 2006/2022 της ΑΑΔΕ -Παροχή οδηγιών για την ένταξη σε ρύθμιση οφειλετών που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης οφειλετών που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας , τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτή, τα αποτελέσματα υπαγωγής καθώς και λοιπά στοιχεία της ρύθμισης παρέχει η εγκύκλιος 2006/2022 της ΑΑΔΕ 

Digi-CVET : Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό κλάδο

    Τίτλος Έργου: Digi-CVET Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό κλάδο (Developing transversal digital competences for digital Continuous Vocational Education and Training in construction)   Κωδικός έργου: 2021-1-DE02-KA220-VET-000025109 Διάρκεια έργου: 02.11.2021 – 02.03.2024 (28 μήνες) Προϋπολογισμός έργου: 355.165 € Συντονιστής εταίρος: Bildungszentren des Baugewerbes e.V.-…