Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έθεσε  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 21η.1.2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 18.00. Παρακαλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση μέχρι και την Τρίτη 18 Ιανουαρίου. Το υπό διαβούλευση…