Μηδενικές συνδρομές για τις νεοεγγραφόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες) – Καμία αύξηση στις συνδρομές για το 2022

Η Αντιπροσωπεία της Ένωσης, κατά τη συνεδρίαση της 16.12.2021, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής , αποφάσισε  να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα  οι συνδρομές των μελών, ατομικών επιχειρήσεων, εταιρειών και στελεχών, για το έτος 2022 χωρίς καμία αύξηση. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε οι νεοεγγραφόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 και Α2 τάξης του ΜΕΕΠ (ατομικές και εταιρείες) να ΜΗΝ…

Επιστολή της Ένωσης προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για άμεση διεκπεραίωση των αιτημάτων των Εργοληπτών από τα Τοπικά Υποκαταστήματα

Το τελευταίο διάστημα  η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι αποδέκτης   διαμαρτυριών , Εργοληπτών Δημοσίων Έργων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εκτός Αθηνών, για  μεγάλες καθυστερήσεις στην  διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, κυρίως όσον αφορά στην  αναγγελία νέων έργων, στον καθορισμό του προσωρινού Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης  και στην έκδοση  βεβαιώσεων  μη οφειλής από τα έργα που εκτελούν. Με επιστολή προς τον Διοικητή…

Στοιχεία για το Π.Δ.Ε. 2022, όπως κατατέθηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών

Παραθέτουμε απόσπασμα από την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου Νόμου για την Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022,  που αφορά στο ΠΔΕ Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022. Για το 2022 προβλέπονται συνολικά να δαπανηθούν μέσω του ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη της δημοσιονομικές δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πόροι συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν…

Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών για την αναθεώρηση τιμών Δημοσίων Έργων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση του Υπουργού Υποδομών για τον καθορισμό των συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δημοσίων Έργων βρίσκεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, όπως  ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ  κατά τη  διάρκεια των συνεδριάσεων  της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας της Ένωσης που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου Αναμένεται η έκδοση του σχετικού Φύλλου  Εφημερίδας…

Παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2022- Εγκύκλιος 66/2021 ΕΦΚΑ

Η  μείωση κατά τρείς (3) ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου, από το ύψος που είχαν διαμορφωθεί τη 01.06.2020, για απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης) στον ιδιωτικό τομέα  ισχύει για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 έως 31.12.2022, αναφέρει η εγκύκλιος 66/2021 του ΕΦΚΑ.

Κωδικοποίηση της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων από την ΕΑΑΔΗΣΥ . Στην ιστοσελίδα της Αρχής ο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, προς διευκόλυνσή τους,  ότι στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) μπορούν να βρούν τον Ν. 4412/2016, κωδικοποιημμένο, όπως ισχύει σήμερα