Η ΠΕΔΜΕΔΕ δικαιούχος σε ένα ακόμα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ για συστήματα αειφόρου φωτισμού σε πολιτιστικά κτίρια

Παρουσιάζουμε συνοπτικά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ που διεκδίκησε και πέτυχε η ΠΕΔΜΕΔΕ από την υποβολή προτάσεων υπό το πρόγραμμα Erasmus+ το 2021. CultureLights-  Bridging sustainable lighting and value preservation of cultural buildings Το  έργο “Culture Lights” στοχεύει στη διαμόρφωση της γνώσης των επαγγελματιών του Κατασκευαστικού Κλάδου οι οποίοι είτε εργάζονται είτε σχετίζονται με δραστηριότητες ανακαίνισης…

SUSODCO: Ο Κοινωνικός Διάλογος- Η ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση του κοινωνικού διαλόγου στο Κατασκευαστικό Κλάδο

Παρατίθεται νεώτερο  ενημερωτικό σημείωμα για το SUSODCO  στα πλαίσια της δράσης της Ένωσης για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου

Σημαντική ενημέρωση προς τα μέλη για την καθυστέρηση πληρωμών στα έργα

Όπως ενημερώθηκαν τα μέλη της Δ.Ε.  και της Δ.Ε. του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ κατά τη συνεδρίαση της 02.12.2021 από τον Πρόεδρο της Ένωσης, ο οποίος είχε επικοινωνία με αρμόδιο Υπουργό, η πρόβλεψη για τις πληρωμές των έργων είναι ότι θα καταβληθεί μέρος των οφειλομένων ως το τέλος τρέχοντος έτους και τα υπόλοιπα ποσά θα…

Επιστολή της Ένωσης προς τους αρμόδιους Υπουργούς για τουλάχιστον εξάμηνη παράταση της προθεσμίας επιστροφής της επιστρεπτέας προκαταβολής

Ως ελάχιστη συνεισφορά της Πολιτείας προς τα μέλη της Ένωσης έως ότου ομαλοποιηθούν οι πληρωμές τους, η ΠΕΔΜΕΔΕ  ζητά  από τους αρμόδιους Υπουργούς  τουλάχιστον  εξάμηνη παράταση  των προθεσμιών καταβολής των δόσεων  και της εφάπαξ εξόφλησης  της  επιστρεπτέας προκαταβολής.  

Τελευταία συνάντηση των εταίρων του διευρωπαϊκού προγράμματος Construction Blueprint για το 2021

Τελευταία συνάντηση για τη φετινή χρονιά πραγματοποίησαν οι εταίροι του έργου Erasmus+ Construction Blueprint, όπου συμμετέχει και η ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσωπώντας την Ελλάδα και τον Κατασκευαστικό Κλάδο. Έχοντας διανύσει επιτυχώς μία απαιτητική μα συνάμα παραγωγική περίοδο, οι εταίροι συζήτησαν για την υφιστάμενη κατάσταση όλων των εργασιών του έργου και τους νέους στόχους για τη χρονιά που…

Εγκύκλιος 61/2021 του ΚΕΑΟ σχετικά με τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών

Οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών παρέχει η εγκύκλιος  61/2021 του ΚΕΑΟ. Συγκεκριμένα στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρεται ότι, με προηγούμενες διαδικασίες, είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών συγκεκριμένων χρονικών περιόδων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού. Τώρα οι…

Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ σχετικά με τον υπολογισμό αποσβέσεων από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων

Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων επί της αξίας των εισφερόμενων παγίων περιουσιακών στοιχείων από την συγχωνευόμενη επιχείρηση, όταν η αξία, κατόπιν εκτίμησης, είναι μικρότερη από τη φορολογική αναπόσβεστη αξία παρέχει η Εγκύκλιος 2219/2021 της ΑΑΔΕ.