Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής και η Γενική Συνέλευση της FIEC με βασικό ομιλητή τον Ευρωβουλευτή κ. Manfred Weber

Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες υβριδικά η Γενική Συνέλευση της FIEC με βασικό ομιλητή τον Ευρωβουλευτή κ. Manfred Weber. Την ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, ο οποίος έθεσε και το ερώτημα τον κ. Weber πως σκοπεύει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το καίριο ζήτημα της υπερβολικής αύξησης των υλικών.…

Πρότυπο τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή Λιμενικών Υποδομών μέσω ΣΔΙΤ από την ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5343Β/2021 το πρότυπο τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την κατασκευή και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών μέσω ΣΔΙΤ

Την άμεση δημιουργία Εθνικού Συστήματος Αναθεώρησης για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους υλικών απαιτεί η Ένωση από τους αρμόδιους Υπουργούς.

Κατά τη συμμετοχή του Προέδρου της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη στην συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής και στην  Γενική Συνέλευση της FIEC, με μεγάλη απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες της Ευρώπης που μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει μέτρα για το θέμα της υπερβολικής αύξησης του κόστους υλικών των Κατασκευών. Η Ένωση…

Δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  θέτει  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Παρακαλούνται τα μέλη μας όπως αποστείλουν τις προτάσεις τους στην Ένωση μέχρι και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 Το υπό διαβούλευση σχέδιο…