Διακοπή παροχής υπηρεσιών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 26.11.2021 από ώρα 08.00 έως 23.59

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  σε ανακοίνωσή του αναφέρει   ότι τα υποσυστήματα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ, Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις, καθώς και η Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ, θα τεθούν εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή 26.11.2021 από ώρα 08.00 και έως ώρα 23:59 λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών στις υποδομές του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.…

Υπουργική απόφαση για την επιτάχυνση απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ

Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ5350Β/2021 αναφέρεται στην ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής πλατφόρμας για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ, αναθέτοντας σε πιστοποιημένους επαγγελματίες. Έτσι,μέσω της πλατφόρμας μπορούν να παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών: α) η παρακολούθηση της πορείας του έργου…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διαχείριση και λειτουργία σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμένα Βηρυτού

Η Ελληνική Πρεσβεία στη Βηρυτό απέστειλε στην Ένωση, προς ενημέρωση των μελών της, την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμένα της Βηρυτού