Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η ΠΕΔΜΕΔΕ με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη

Νέα περίοδο συνεργασίας σηματοδοτεί το Μνημόνιο που  υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (ΓΓΧΣΑΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη και τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη,  με σκοπό την  ανάπτυξη συνεργιών στα πεδία δράσης και των δύο φορέων. Με γνώμονα την επιτάχυνση της διαδικασίας της «πράσινης» μετάβασης…

Κοινωνικοί εταίροι του Κατασκευαστικού κλάδου από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανέπτυξαν τις δεξιότητές τους για την επίτευξη Κοινωνικού Διαλόγου σε workshop που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Νοεμβρίου, στα πλαίσια του έργου SUSODCO!

Στο workshop που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2021 στα πλαίσια του έργου SUSODCO στο οποίο συμμετείχαν Εθνικοί Κοινωνικοί εταίροι του Κατασκευαστικού κλάδου, οι Ευρωπαϊκοί Κοινωνικοί εταίροι του κλάδου (FIEC, EFBWW) αλλά και εμπλεκόμενοι φορείς στον Κοινωνικό Διάλογο, συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν από εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων οι δεξιότητες για αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις: επικοινωνία,…

Εργαστήριο Στρατηγικών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας ΕΕ-Ιαπωνίας

Η Πρεσβεία της Ελλάαδος στο Τόκιο απέστειλε στην Ένωση ανακοίνωση   για τη διεξαγωγή μέσω τηλεδιάσκεψης του 12ου Εργαστηρίου Στρατηγικών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωίας ΕΕ- Ιαπωνίας

Ποια επαγγέλματα θεωρείτε ως πιο επίκαιρα για τον Κατασκευαστικό Κλάδο; Απαντήστε σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο της ΠΕΔΜΕΔΕ στα πλαίσια του έργου Construction Blueprint

Η ΠΕΔΜΕΔΕ, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς την έρευνα αναφορικά με τις ανάγκες του Κατασκευαστικού Κλάδου, το περασμένο καλοκαίρι, προχωράει στο επόμενο βήμα το οποίο αφορά την ανάδειξη των σημαντικότερων επαγγελματικών προφίλ του Κλάδου στην Ελλάδα. Καθώς έχουμε επιφορτιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Construction Blueprint, με το σημαντικό έργο της κατάδειξης των…