Το έργο Erasmus+ Let’s Campaign πραγματοποίησε μία ακόμα εταιρική συνάντηση με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μία ακόμα εταιρική συνάντηση στα πλαίσια του έργου Erasmus+ “Let’s Campaign”. Στόχος του έργου είναι να οργανώσει διεθνείς συναντήσεις με σκοπό τη συλλογή και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με την υλοποίηση αποτελεσματικών εκστρατειών για την προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για τον Κατασκευαστικό Κλάδο, καθιστώντας την…

Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας για τα επαγγελματικά περιγράμματα στα πλαίσια του έργου Erasmus+ Construction Blueprint

Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στα πλαίσια του έργου Construction Blueprint. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις διαφορές που υπάρχουν στα συστήματα πιστοποίησης και αναγνώρισης δεξιοτήτων σε κάθε χώρα αλλά και στην υφιστάμενη κατάσταση των εγκεκριμένων επαγγελματικών προφίλ και στην ανάγκη επικαιροποίησής…