Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων -Εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4514 Β/ 2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης-Υγείας -Περιβάλλοντος και Εσωτερικών  με την οποία προσδιορίζονται οι  όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, σε αναρμόνιση με την ευρωπαίκή νομοθεσία. Στόχος της  απόφασης είναι να εξασφαλιστούν η σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, ιδίως δε των αποβλήτων που είναι κατάλληλα…