Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά οι Γενικές Συνελεύσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ και του Τμήματος Εταιρειών

Η πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Αμφότερες οι Συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.00 μμ.