Προκήρυξη 7 διεθνών διαγωνισμών από την Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα απέστειλε στην Ένωση προς ενημέρωση των μελών της προκήρυξη 7 διεθνών διαγωνισμών