Άμεση ανταπόκριση των μελών της ΠΕΔΜΕΔΕ στο αίτημα της Πολιτείας για παροχή βοήθειας στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές.

Τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ, ανταποκρινόμενα στο καθήκον τους έναντι της Πολιτείας έχουν αποστείλει μηχανήματα στις περιοχές που πλήττονται από την πυρκαγιά. Κατόπιν τηλεφωνικού αιτήματος του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, κ. Γ. Καραγιάννη, προς τον Πρόεδρο της Ένωσης ανταποκριθήκαμε άμεσα καλώντας όλα μας να μέλη να αποστείλλουν μηχανήματα στις περιοχές που πλήττονται από την πυρκαγιά, προσφέροντας βοήθεια…