Δελτίο Τύπου της FIEC για το πακέτο “FIT FOR 55”: Νέες Προκλήσεις για τον Κατασκευαστικό Κλάδο

«Δεδομένου ότι η απαλλαγή από τον άνθρακα είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας, το πακέτο “Fit for 55” αφορά και τον Kατασκευαστικό κλάδο», αναφέρει ο κ. José-Michaël Chenu, Aντιπρόεδρος της FIEC ο οποίος είναι αρμόδιος για την Τεχνική Επιτροπή, μιλώντας για το πακέτο ενεργειακών και κλιματικών μεταρρυθμίσεων που μόλις δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.…

Η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργάνωσε με επιτυχία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μεταξύ εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια του έργου “Construction Blueprint”, με θέμα «Τα επαγγέλματα και οι νέες δεξιότητες στον Κατασκευαστικό κλάδο»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 14/07/2021 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Construction Blueprint”, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής προσέγγισης -Τομεακής Συμμαχίας Δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό κλάδο. Στη συζήτηση παρευρέθηκαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι του πολιτικού χώρου, ακαδημαϊκοί, στελέχη του Δημόσιου τομέα, εκπρόσωποι Oργανώσεων κ.α., οι οποίοι μετέφεραν την εμπειρία τους, καλές πρακτικές, απόψεις και…

ΚΥΑ για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ)

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επικρατείας εξέδωσαν ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3075 Β/2021 με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι ο δικτυακός  τόπος τήρησής του, η  δομή, το περιεχόμενο και η πρόσβαση σε αυτό, τα επίπεδα διαβάθμισης, η διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα…