Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Β. Τζουμέρκων για απευθείας αναθέσεις έργων

“Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου υποστηρίζει πάγια τις ανοικτές διαδικασίες” αναφέρει, εκτός των άλλων, η επιστολή του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο  Β. Τζουμέρκων και ζητά τη διεξαγωγή των διαγωνισμών με  ανοικτές διαδικασίες προς όφελος του ανταγωνισμού.  

Εγκύκλιος 40/2021 ΕΦΚΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες

Στην εγκύκλιο 40/2021 του ΕΦΚΑ προβλέπεται η  παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων των δικαιούχων επιχειρήσεων ή εργοδοτών οι οποίες είναι απαιτητές έως 31/06/2021 κατά ένα (1) μήνα. Συγχρόνως, παρατείνονται ισόχρονα και οι προθεσμίες όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης. Έτσι,  για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης ,…