Αισιοδοξία των επιχειρήσεων στις κατασκευές, αλλά μειωμένος ο δείκτης παραγωγής στο α΄τρίμηνο – Αναδημοσίευση άρθρου της ηλεκτρονικής έκδοσης BUILD

Αναδημοσιεύουμε ενδιαφέρον άρθρο   από την ηλεκτρονική έκδοση Βuild που αφορά στις κατασκευές και στο δείκτη παραγωγής α’ τριμήνου.