Η ΠΕΔΜΕΔΕ σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην έρευνα του European Decontamination Institute για την Έκθεση για τη βιομηχανία απολύμανσης για το 2021!

To EDI σχεδίασε μια διαδικτυακή έρευνα, μεταφρασμένη σε διάφορες γλώσσες, για την εκπόνηση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Απολύμανσης για το έτος 2021. Στόχος της έρευνας είναι να λάβει άμεσα τις σχετικές απαντήσεις από τις εταιρείες και τους επαγγελματίες του Κλάδου, ώστε να κατανοήσει καλύτερα τις τάσεις της αγοράς και να προβεί σε ορισμένες προβλέψεις…

Εκδόθηκε το 3ο Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υποδομών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα

Εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υποδομών για το τρίτο Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε στο Υπουργείο για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το  Ν. 4782/2021. Περιληπτικά, παρατίθενται τα κυριότερα  ερωτήματα, που έλαβαν τις εξής απαντήσεις; ΕΡΩΤΗΜΑ : Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου,…

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού κατασκευής σήραγγας στον άξονα Ορικούμ-Χειμάρρα

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα απέστειλε στην Ένωση  ενημέρωση για  την προκήρυξη του  διεθνούς  διαγωνισμού  για την κατασκευή σήραγγας στον άξονα Ορικούμ-Χειμάρρα

Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Μετσόβου για τις καλούμενες κατηγορίες πτυχίων

Επαναδημοπράτηση διαγωνισμού προκειμένου να κληθούν οι σωστές κατηγορίες πτυχίων  ζητά το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου από το Δήμο Μετσόβου