Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ σε εκδήλωση αφιερωμένη σε πρακτικές πάνω στο «BIM» με τίτλο «Σχεδιασμός και κατασκευή με BIM» που υλοποιήθηκε στις 02/06/21 και οργανώθηκε διαδικτυακά από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας (CCIS).

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, διεθνείς ομιλητές και εμπειρογνώμονες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και την προοπτική των χωρών τους για την εφαρμογή του BIM και την ενσωμάτωσή του στα κατασκευαστικά έργα, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο βαθμός της ενσωμάτωσης του BIM προσεγγίστηκε τόσο όσον αφορά την ευρεία εφαρμογή και χρήση του, όσο…

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία μία ακόμα συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του διευρωπαϊκού προγράμματος “Construction Blueprint”, στο οποίο εταίρος είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ

Μία ακόμα συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του έργου Erasmus+: Construction Blueprint ολοκληρώθηκε με επιτυχία τη Δευτέρα 31 Μάϊου 2021. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν λεπτομερώς όλες οι δραστηριότητες του έργου, καθώς και η πρόοδος που πραγματοποιείται σε κάθε μία από αυτές με έμφαση στον επικείμενο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους εμπλεκόμενους στον Κατασκευαστικό…

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Αμαρουσίου μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης για διαγωνισμό

Ενημέρωση επί των διαλαμβανομένων στη διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Αμαρουσίου ζητά  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε και στην συνάντηση των εταίρων του έργου Tab4Building με βασικό θέμα τη χρήση σύνθετων υλικών στον Κατασκευαστικό κλάδο

Την 1η Ιουνίου 2021, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+: Tab4Building στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι θεματικές περιοχές οι οποίες θα αναπτυχθούν κατά τη διενέργεια συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες στη χρήση σύνθετων υλικών στον Κατασκευαστικό Κλάδο, προκειμένου να αποτυπωθούν οι ανάγκες εκπαίδευσης των αρχιτεκτόνων και αλλά…