Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ σε θεματικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου WSB της Πολωνίας για την Ενεργειακή απόδοση και παρουσίαση της ελληνικής υφιστάμενης κατάστασης

Η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε σε θεματικό εργαστήριο με θέμα την «Ενεργειακή απόδοση» που πραγματοποιήθηκε στις 25/05/21, η οποία διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο WSB, διεθνές ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολωνία. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διάδοση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από ερευνητικές μελέτες που διεξήχθησαν από το Πολωνικό Λύκειο Επιχειρήσεων και εθνικούς και διεθνείς εταίρους, στον τομέα…

Ο ΟΛΠ ενημερώνει τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ για δύο διαγωνισμούς έργων

Πληροφορίες  σχετικά με δύο διαγωνισμούς  παρέχει ο  ΟΛΠ στα μέλη της Ένωσης. Στοιχεία για τον πρώτο διαγωνισμό βρίσκονται εδώ Στοιχεία για τον δεύτερο διαγωνισμό βρίσκονται εδώ