Διαδικτυακή συνάντηση του έργου RenovUP – Για την ανάπτυξη ικανοτήτων managers εργοταξίων και team leaders για τη διαχείριση έργων ανακαίνισης κτιρίων στην Ευρώπη, στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ

Στις 20 & 26 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου RenovUP – Professionalising site managers and team leaders in the specific management of building renovation sites in Europe (Aνάπτυξη ικανοτήτων managers εργοταξίων και team leaders για τη διαχείριση έργων ανακαίνισης κτιρίων στην Ευρώπη) με σκοπό την επισκόπηση της πορείας υλοποίησής του.…

Τον ορισμό Συντελεστών Αναθεώρησης λόγω μεγάλης απόκλισης από τις τιμές δημοπράτησης προτείνει σε κοινή επιστολή η ΠΕΔΜΕΔΕ με τις λοιπές Εργοληπτικές Οργανώσεις

Λόγω της σημαντικής αύξησης των τιμών των υλικών για την υλοποίηση των δημοσίων έργων είναι απολύτως απαραίτητος ο ορισμός συντελεστών αναθεώρησης για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των Αναδόχων Επιχειρήσεων, αναφέρει, εκτός των άλλων, η κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Υποδομών