Νέα συνάντηση στα πλαίσια του έργου SUSODCO για την προετοιμασία των εθνικών στρατηγικών επικοινωνίας του κοινωνικού διαλόγου

Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας: ΠΕΔΜΕΔΕ (Employer’s Organization) και ΟΜΤΣΙΜ (Trade Union), με την υποστήριξη ενός εμπειρογνώμονα επικοινωνίας συνεργάστηκαν για να εντοπίσουν τις κοινές αξίες και όραμά τους, τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθώς και τους στόχους τους για να σχεδιάσουν την επικοινωνιακή στρατηγική τους η οποία θα αποσκοπεί στην ενίσχυση του Κοινωνικού Διαλόγου στον κατασκευαστικό…

Ηλεκτρονικά πλέον η αίτηση χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων -Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για τους οφειλέτες

Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ ενημερώνει  ότι τέθηκε σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων», η οποία επιτρέπει ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης, την υποβολή από τον οφειλέτη αίτησης χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων/Πιστωτικών Ιδρυμάτων.  Με τη νέα υπηρεσία η αίτηση για άρση…

Να συνεδριάσει άμεσα η Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων ως πρώτο μέτρο για την αντιμετώπιση των υπερβολικών τιμών των υλικών ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τα αρμόδια Υπουργεία

Επιστολή της Ένωσης προς τους Υπουργούς Υποδομών και Ανάπτυξης με θέμα το υπερβολικό κόστος υλικών κατασκευών και την Αναθεώρηση των τιμών των Δημοσίων Έργων. Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά να βρεθούν άμεσες λύσεις για να προστατευτούν οι Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις , να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και να ολοκληρωθούν οι υπογεγραμμένες συμβάσεις.