Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 5η συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+: Construction Blueprint, στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη 5η συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+: Construction Blueprint η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τη Δευτέρα 12 & Τρίτη 13 Απριλίου 2021. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν λεπτομερώς όλες οι δραστηριότητες του έργου, καθώς και η πρόοδος που πραγματοποιείται σε κάθε μία από αυτές, ιδίως σε ό,τι αφορά τα –…