Καλούνται τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ όπως αποστείλουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4782/2021 έως και την Τετάρτη 14 Απριλίου ώστε να αποσταλούν στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας

Εν όψει της συγκρότησης Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών με αντικείμενο την συλλογή ερωτημάτων, τη μελέτη και επεξεργασία απαντήσεων και την υποβολή σχεδίων εγκυκλίων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου: Καλούνται τα μέλη της Ένωσης όπως αποστείλουν έως και την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 ερωτήματα στην εφαρμογή των διατάξεων του νέου Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου,…

Η ΠΕΔΜΕΔΕ με επιστολή της προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών θέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στη διάθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (Τask Force)

Η ΠΕΔΜΕΔΕ εξέφρασε την ικανοποίησή της  προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για  την  σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (Task Force), με στόχο την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου. Ταυτόχρονα έθεσε την μακρόχρονη εμπειρία της, την τεχνογνωσία και τις διασυνδέσεις της με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς επιστημονικούς φορείς στη διάθεσή της Υπηρεσίας. Η επιστολή της Ένωσης βρίσκεται εδώ

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα εργαλεία καταπολέμησης αθέμιτων συμπράξεων στις δημόσιες συμβάσεις

Η ΕΑΑΔΗΣΥ ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα εργαλεία για την καταπολέμηση των αθέμιτων συμπράξεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και σχετικά με κατευθύνσεις για τον τρόπο εφαρμογής του συναφούς λόγου αποκλεισμού (2021/C 91/01)

Καθιερώνεται το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας – 25 Δικαστικά πιστοποιητικά σε 1

Στην ενοποίηση είκοσι πέντε πιστοποιητικών οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα και τα οποία εκδίδονταν από τα Δικαστήρια όλης της χώρας προβαίνουν τα συναρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το  κοινό Δελτίο Τύπου. Έτσι καταργούνται και αντικαθίστανται τα εξής πιστοποιητικά: 1. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση…

Δημοσιεύουμε το πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ»)  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 Ν. 3959/2011 για κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας, αποφάσισε αυτεπαγγέλτως την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας στον κλάδο των κατασκευών. Η Επιτροπή δημοσίευσε τις προκαταρκτικές απόψεις της, τις οποίες θέτει σε δημόσια διαβούλεση. Συγκεκριμένα, η ΕΑ διαπίστωσε  ότι υπήρξε σημαντική συγκέντρωση του κλάδου των κατασκευών τη τελευταία δεκαετία με…