Λόγω των απαιτήσεων που δεν σχετίζονται με το προς ανάθεση αντικείμενο, η ΠΕΔΜΕΔΕ με επιστολή της ζητά την τροποποίηση της διακήρυξης από το Δήμο Αιγάλεω

H ΠΕΔΜΕΔΕ ήταν ανέκαθεν υπέρ της απαίτησης προσκόμισης στους διαγωνισμούς πιστοποιητικών που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των υποψηφίων με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα (ΙSO). Πάγια θέση της ΠΕΔΜΕΔΕ αποτελεί η υποχρέωση των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων να είναι πιστοποιημένες. Όμως στην προκειμένη περίπτωση ζητούνται, εκτός των άλλων, Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012 καθώς και  Πιστοποιητικό Συστήματος…