Η Συμμαχία Constuction 2050 Alliance απέκτησε ιστότοπο και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Συμμαχία Constuction 2050 Alliance απέκτησε ιστότοπο και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn και Twitter. Η Συμμαχία Construction 2050 Alliance συγκεντρώνει 47 Ευρωπαϊκές Ενώσεις που εκπροσωπούν τους βασικούς παράγοντες του δομημένου περιβάλλοντος και συνεργάζονται  για την προώθηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας γενικότερα.Ακολουθώντας τα κανάλια επικοινωνίας μας, θα είναι ευκολότερη η…

Tην απαλοιφή των επιπλέον όρων τριών διακηρύξεων ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης

Θεωρώντας υπερβολικούς τους όρους της διακήρυξης  τριών διαγωνισμών για παροχή υπηρεσιών τεχνικού προσωπικού στις Φοιτητικές Εστίες Ξάνθης,  Κομοτηνής και Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ένωση ζητά την απαλοιφή τους και την επαναδημοράτηση .

Εναρκτήρια Συνάντηση για το έργο Erasmus+ CCP_Law: Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών με θέμα τη νομοθεσία για την Κλιματική Αλλαγή στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ

Στις 23 & 24 Μαρτίου 2021, έλαβε χώρα διαδικτυακά η 1η Συνάντηση του Erasmus+ έργου “CCP_Law”, στο οποίο η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει ως εταίρος υλοποίησης. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και η προσαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών στον πεδίο της νομοθεσίας για την Κλιματική Αλλαγή. Στο έργο συμμετέχουν 6 πανεπιστήμια από 3 χώρες της…

Διαδικτυακή συνάντηση μελών της Δ.Ε. της FIEC με την Αντιπρόεδρο της EΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) κα Pavlova.

Την Τρίτη 16 Μαρτίου Αντιπροσωπεία της FIEC με επικεφαλής τον Πρόεδρο Dr. Thomas Bauer και τους Αντιπροέδρους Lubomir Katchamakov, José-Michaël Chenu και Philip Crampton συναντήθηκαν πρόσφατα με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κα Lilyana Pavlova. Η ΕΤΕπ γίνεται «κλιματική Τράπεζα» και σχεδιάζει τα επόμενα χρόνια να κατευθύνει περισσότερο από το 50% του δανεισμού…

Eπιστολή του Υφυπουργού Εργασίας προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για το πρόβλημα που εντόπισε η ΠΕΔΜΕΔΕ στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας

Μετά την ανάδειξη από την ΠΕΔΜΕΔΕ του προβλήματος ως προς την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας ο Υφυπουργός Εργασίας απέστειλε τη συνημμένη επιστολή στον Διοικητή του ΕΦΚΑ για τις δικές του ενέργειες.  

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την ηλεκτρονική υπηρεσία απογραφής φυσικού προσώπου στο μητρώο εργοδοτών

Ο ΕΦΚΑ ενημερώνει  ότι δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης απογραφής, μέσω του ιστότοπου e-ΕΦΚΑ, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία, και ολοκληρωσης αυτοματοποιημένα της απογραφής. Στην εγκύκλιο καταγράφεται αναλυτικά η διαδικασία

Ηλεκτρονικά πλέον η διαδικασία αίτησης και παραλαβής ποινικού μητρώου

 Εκδόθηκε Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το οποίο από 23.03.2021  θα πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά μέσω του  gov.gr η υποβολή αίτησης χορήγησης και η παραλαβή αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από πολίτες, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης.  Ειδικότερα,…