Οδηγίες της ΑΑΔΕ σχετικά με την απαλλαγή των Νομικών Προσώπων από το φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής

Η εγκύκλιος  2057/2021 της ΑΑΔΕ παρέχει οδηγίες για την απαλλαγή των νομικών προσώπων από το φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής

Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ιωαννιτών για τις καλούμενες κατηγορίες πτυχίων σε διαγωνισμό

Η υποχρεωτική σύμπραξη με  πτυχία κατηγορίας, που συμμετέχει με ποσοστό 3,3% στον προϋπολογισμό του δημοπρατούμενου έργου περιορίζει τον ανταγωνισμό, αναφέρει, εκτός των άλλων, η επιστολή του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ιωαννιτών.

Εγκύκλιος 18/2021 ΕΦΚΑ για την απογραφή και επανεγγραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα

Η απογραφή φυσικών προσώπων, για τα οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης λόγω της συμμετοχής τους σε Νομικά Πρόσωπα, αποτελεί καθοριστική επιχειρησιακή διαδικασία, σύμφωνα με την εγκύκλιο 18/2021 ΕΦΚΑ. Εφεξής   εξασφαλίζονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών: Η ανάκτηση στοιχείων Μητρώου ΑΜΚΑ Διαλειτουργία με το ΓΕΜΗ και την ΑΑΔΕ, για άντληση στοιχείων Νομικού Προσώπου και δραστηριότητας Η συμπλήρωση στοχευμένων, κατά…

Εγκύκλιος 19/2021 ΚΕΑΟ για την παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες

Παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαιτητές έως 28/02/2021, όπως και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης κατά ένα (1) μήνα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 19/2021 ΚΕΑΟ . Δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις αυτές έχουν οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι: απασχολούν…

Εγκύκλιος 20/2021 ΚΕΑΟ για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών

Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών δίδεται  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με την εγκύκλιο 20/2021 του ΚΕΑΟ για τις παρακάτω περιπτώσεις : Ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων και εργοδοτών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, Ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μάϊου 2020 καθώς και τυχόν δόσεων από συμπληρωματική…