Την διεξαγωγή διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας των Δημοσίων Συμβάσεων ζητά η Ένωση από τη Βάση Υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού

Η Βάση Υποβρυχίων έχει προβεί σε δημοσίευση απαιτήσεων 5/21 για εργασίες υγρομόνωσης πολυσυνεργείου ΒΥ/ΝΣ  και όχι σε δημοσείευση διακήρυξης. Η Ένωση ζητά  τη ματαίωση του διαγωνισμού την προγραμματισμένη ημερομηνία  και  τη διεξαγωγή του σύμφωνα με τη νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων.

Υπουργική απόφαση για την έκδοση εγγράφων μέσω της Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 849 Β/2021 η απόφαση του Υπουργού Επικρατείας που ρυθμίζει θέματα σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Δοίκησης (gov.gr). Κάθε φυσικό πρόσωπο/χρήστης που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου δύναται να εκδίδει έγγραφα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης…