Διενέργεια έρευνας και Καλών Πρακτικών για κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας στα πλαίσια του έργου Erasmus+ BUNG στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ

Στις 4 Μαρτίου 2021, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+: BUNG στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της έρευνας που αφορά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB) στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες: Γαλλία,…

Ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων

Στις 04 Μαρτίου 2021 ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων. Η Ένωση είχε λάβει μέρος στη διαβούλευση του ως άνω σχεδίου Νόμου καταθέτοντας τις προτάσεις της. Επιπλέον  η Ένωση εκλήθη και συμμετείχε διαδικτυακά  και ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής της Βουλής κατά…

Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής για συζήτηση επί του ν/σ για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Τη Δευτέρα 1η Μαρτίου η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε, μετά από πρόσκληση που της απευθύνθηκε, σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής για το ν/σ για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Στη συνεδρίαση αυτή παρουσιάστηκαν οι θέσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ όπως είχαν κατατεθεί και στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου.

Ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης για τις αναστολές συμβάσεων εργασιών μηνός Μαρτίου 2021

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, κ. Ιωάννης Σαρματζής, ενημερώνει τα μέλη ότι  οι αναστολές συμβάσεων εργασίας  για τον μήνα Μάρτιο για τις επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πληττόμενες  θα είναι δυνατές να γίνουν και συνεπώς οι εργαζόμενοι αυτών να λάβουν την Αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με προϋποθέσεις όπως  η πτώση τζίρου μεταξύ  01/04/2019 εως 31/12/2019…

Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών για τα Μητρώα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων Έργων -ΜΗ.ΤΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 815 Β/2021 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία τροποποιείται η προγενέστερη  υπουργική απόφαση που αφορά στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημμοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα τροποποιούνται τα εξής σημεία: – Το έργο της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί 3 μήνες μετά την απόφαση ορισμού των…