Σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για το νέο πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για το νέο πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30.09.2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30.09.2020). Επιλέξιμα καθίστανται και τα δάνεια, τα οποία δεν ήταν ενήμερα την 30.9.2020 αλλά κατέστησαν ενήμερα πριν…

Εναρκτήρια συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ “Let’s Campaign”, του οποίου εταίρος είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ

Στις 24 Φεβρουαρίου 2021, έλαβε χώρα διαδικτυακά η 1η Συνάντηση του Erasmus+ έργου “Let’s Campaign”, στο οποίο η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετέχει ως εταίρος υλοποίησης. Σκοπός του έργου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με στόχο την προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προώθηση της ΕΕΚ επικεντρώνεται ιδίως σε…

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου για τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων – Πρόσκληση της ΠΕΔΜΕΔΕ στην αρμόδια Επιτροπή για κατάθεση απόψεων.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου που τροποποιεί και εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016). Σε αυτό το πλαίσιο και εν όψει της συζήτησής του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, απευθύνθηκε πρόσκληση  προς τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής για να εκθέσει τις απόψεις της Ένωσης σχετικά με το σχέδιο…

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες κατά ένα μήνα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 13/2021

Παρατείνεται κατά ένα μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων που ήταν απαιτητές έως την 19.02.2021. Επιπλέον παρατείνεται κατά ένα μήνα και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων κάθε ρύθμισης. Τα ανωτέρω αναφέρονται, εκτός των άλλων, στην υπ΄αριθμ. 13/2021 εγκύκλιο του  ΚΕΑΟ

Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση επιδόματος ασθενείας-ατυχήματος μέσω του e-ΕΦΚΑ

Η Εγκύκλιος 14/2021 του ΕΦΚΑ αναφέρει τη διαδικασία υποβολής άιτησης και χορήγησης επιδόματος ασθενείας και ατυχήματος για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ

Παράταση προθεσμίας υποβολής εντύπου Ε11 έως και την 31.07.2021

Παράταση προθεσμίας  υποβολής εντύπου Ε11 έως την 31η Ιουλίου 2021 και δυνατότητα υποβολής εντύπου αδειών ειδικού σκοπού που χορηγούνται εντός του διαστήματος από 1-6-2020 έως και 28-2-2021 κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου 2021 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 755Β/2021 η σχετική υπουργική  απόφαση.  

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον e-ΕΦΚΑ για ένα χρόνο στις υπηρεσίες υγείας για τους ασφαλισμένους του

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευτική κάλυψη) για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και τα μέλη των οικογενειών τους,   διασφαλίζεται για το επόμενο δωδεκάμηνο (έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2022), ανεξαρτήτως του κατά πόσο οι εν λόγω εργαζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής ικανότητας…