ΦΕΚ 466Β/2021- Έγκριση σχεδίου δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις

Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «η διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ᾽ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση με αγαθά, υπηρεσίες και έργα που επιτελούν την ίδια πρωταρχική λειτουργία τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο…

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Παλλήνης, μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης

Μία ακόμη παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία, βάσει των διατάξεων του Ν. 3852/2010, ζητά  ενημέρωση από το Δήμο Παλλήνης σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία της Ένωσης

Την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα από εξειδικευμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τους αρμόδιους Υπουργούς

Η ΠΕΔΜΕΔΕ και κατά το παρελθόν, όταν της ζητήθηκε, απέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο πόσο οργανωμένα και αποτελεσματικά μπορεί να αντιμετωπίσει  καταστάσεις που δημιουργήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα μέλη της, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις όλων των τάξεων και μεγεθών, διαθέτουν εξειδίκευση, μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια έργα (αποκατάσταση Πάρνηθας, πλημμύρες, ΜΑΤΙ κ.α.), πλήθος εργαζομένων και ισχυρότατους…

Εγκύκλιος 12/2021 ΕΦΚΑ για την επέκταση της διάρκειας ισχύος του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”

Η  διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ» επεκτάθηκε έως τις 28.02.2021 για όλες τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες  προϋποθέσεις, αναφέρει εκτός των άλλων η Εγκύκλιος 12/2021του e- ΕΦΚΑ.

Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ σε συζήτηση για τις πτυχές της ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) στον Κοινωνικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ σε συζήτηση για τις πτυχές της ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) στον Κοινωνικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   Στα πλαίσια της προώθησης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Δεξιοτήτων (Pact for Skills), η ΠΕΔΜΕΔΕ συμμετείχε σε δύο φάσεις συζητήσεων εντός της FIEC  αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις υφιστάμενες ανάγκες του…