Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για το τουριστικό λιμάνι της Αυλώνας – Υποβολή προσφορών έως την 26.02.2021

Στο πλαίσιο συμφωνίας παραχώρησης/ΣΔΙΤ ανακοινώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μεταφορά του τουριστικού Λιμανικού Αυλώνα. Το ενημερωτικό σημείωμα από την Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα βρίσκεται εδώ

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3Β/2021 η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η οποία, στο άρθρο 1 παρ. 3, που αφορά στις πράξεις και συναλλαγές που απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, αναφέρει πλέον τα εξής: Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης έργων ή προμηθειών από τον Δημόσιο τομέα, προσκομίζεται από τον υπόχρεο το ΤΕΥΔ ή το ΕΕΕΣ,…