Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις

Τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων  ως τεχνικοί ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας για το έτος 2021 αναλύει η σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα αναφέρεται ότι: – Μπορεί να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους: α) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται…