Δημοσίευση υποδείγματος διακήρυξης μελέτης κατασκευής για τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων από την ΕΑΑΔΗΣΥ

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ  υπόδειγμα  Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του ν.4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ).  

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας προς το Δήμο Κασσάνδρας πραγματοποιήθηκε μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης

Ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου Κασσάνδρας μετά τη διαμαρτυρία  της Ένωσης ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας

Δίκαιο καταμερισμό του αντικειμένου εργασίας για την αντιμετώπιση των ζημιών από τις καταστροφές θεωρεί απαραίτητο η ΠΕΔΜΕΔΕ, όπως αναφέρει σε επιστολή της προς τον Δήμαρχο Τρικκαίων

Αντιλαμβανόμαστε το επείγον και την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των ζημιών, θα θέλαμε όμως  να σας ζητήσουμε να εφαρμόσετε  δίκαια  κριτήρια κατανομής των προσκλήσεων και των έργων , αναφέρει η Ένωση σε επιστολή  της προς το Δήμαρχο Τρικκαίων

Την επίσπευση υλοποίησης του προγράμματος “ΗΛΕΚΤΡΑ” ζητά η Ένωση από τον νέο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επίσπευση της υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης  για τον καθορισμό των λεπτομερειών χρηματοδότησης μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης και την επίσπευση δημοσίευσης των προσκλήσεων  προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του Προγράμματος «Ηλέκτρα» ζητά  από τον νέο Υπουργό Περιβάλλοντος η Ένωση.

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου για επτά διαγωνισμούς έργων που προκηρύσσονται ως παροχή υπηρεσίας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσων  έχει προκηρύξει επτά  διαγωνισμούς,  για τον  καθαρισμό ρεμάτων διαφόρων δημοτικών ενοτήτων  της περιοχής, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί  ως «παροχή υπηρεσιών» και όχι ως «εκτέλεση έργου». Η διαμαρτυρία της Ένωσης βρίσκεται εδώ

Την καταβολή του 50% των ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ζητά για άλλη μια φορά η Ένωση από τον Υπουργό Εργασίας

Την άμεση επαναφορά της  διάταξης του προηγούμενου ασφαλιστικού Νόμου  ώστε οι ασφαλισμένοι, που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης, να καταβάλλουν το ήμισυ της ασφαλιστικής εισφοράς, εφόσον πληρούν τα κριτήρια  συνταξιοδότησης,  αλλά εξακολουθούν να εργάζονται και  να παραμένουν παραγωγικοί προς όφελος της οικονομίας, ζητά η Ένωση από τον νέο Υπουργό Εργασίας .

Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων Γ΄ κύκλου για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων στον Κλάδο των Κατασκευών και Υλικών»

Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων στον Κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» με Κωδ. ΟΠΣ 5002945 (Γ΄ κύκλος) Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων…

Παράταση της έρευνας για τη χρήση της εφαρμογής του ΒΙΜ (Building Information Modelling) διεξάγει η ΠΕΔΜΕΔΕ από κοινού με τη FIEC στα πλαίσια του project BIM-SPEED. Πάρτε μέρος συμπληρώνοντας ένα σύντομο ερωτηματολόγιο.

Πήρατε μέρος στην έρευνα για τη χρήση της εφαρμογής του BIM (Building Information Modelling) ? Αν ναι σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Αν όχι έχετε ακόμη την ευκαιρία να πείτε τη γνώμη σας για την εφαρμογή του ΒΙΜ στη χώρα μας. Υπενθυμίζουμε ότι η PEDMEDE GR σε συνεργασία με την FIEC EU εργάζονται από…