Παρουσίαση των κύριων σημείων του e-workshop της Κοινωνικής Επιτροπής της FIEC με θέμα τους “Εργαζόμενους & τις Εταιρείες Κατασκευαστικού Τομέα από χώρες εκτός Ε.Ε.”

Παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία όπως συζητήθηκαν κατά τη διαδικτυακή συνάντηση εργασίας της Κοινωνικής Επιτροπής της FIEC (SOC-2) που πραγματοποιήθηκε στις 03 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα  «Εργαζόμενοι & Εταιρείες Κατασκευαστικού Τομέα από χώρες εκτός Ε.Ε.». Την ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσώπησε ο κ. Θωμάς Πανουργιάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας. Το σημείωμα του κ. Πανουργιά βρίσκεται εδώ.

Απαλοιφή των επιπλέον όρων της διακήρυξης προς όφελος του ανταγωνισμού ζητά η Ένωση από το Δήμο Καμένων Βούρλων

Η διακήρυξη  του διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικών δράσεων στο παραλιακό μέτωπο  Αγίου Κωνσταντίνου»  εμπεριέχει επιπλέον απαιτήσεις που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Η Ένωση ζητά την απαλοιφή τους από το…

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της ΠΕΔΜΕΔΕ δίδει διευκρινίσεις για τα ισχύοντα σχετικά με απολύσεις στο καθεστώς πανδημίας

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ιωάννης Σαρματζής διευκρινίζει σχετικά με την δυνατότητα εργοδοτών να απολύσουν εργαζόμενο ο οποίος δεν βρίσκεται σε αναστολή αλλά η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου για άλλους εργαζόμενους  σύμφωνα με τις ΚΥΑ των αναστολών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ότι οποιαδήποτε μείωση του προσωπικού με καταγγελία  πραγματοποιηθεί, αυτή θεωρείται άκυρη…

Τι ισχύει για τις μειώσεις ενοικίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, όπως μας ενημέρωσε ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, η οποία (επιχείρηση) εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω…

Την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Εσωτερικών

Την ανησυχία  των  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για την πορεία των πληρωμών των εκτελεσμένων εργασιών των  έργων  που χρηματοδοτούνται  από το Πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» εκφράζει η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών και ζητά  την παρέμβασή του για την επίλυση του προβλήματος.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά και πάλι την παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών για την άμεση επίλυση του θέματος του Μητρώου των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Επειδή μετά πάροδο των δύο επόμενων εβδομάδων,  λήγει η δοθείσα παράταση σε εκατοντάδες βεβαιώσεις του ΜΕΕΠ, η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά και πάλι την παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών για την επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, εξαιτίας της αδικαιολόγητης καθυστέρησης  στην αναμόρφωση των Μητρώων συντελεστών παραγωγής Δημόσιων Έργων