Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Νόμου για την ενεργειακή απόδοση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, θέτει  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 “σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση”. Καλούνται τα μέλη μας, εφ΄οσον επιθυμούν, να αποστείλουν στη Νομική Υπηρεσία της…

Σε Δημόσια διαβούλευση η αρχική έκδοση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση την αρχική έκδοση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτυπώνει τους στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας…

Τι ισχύει με τις αναστολές σύμβασης εργασίας για τους εργαζόμενους των πληττόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ι. Σαρματζή

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών ανά την επικράτεια που πλήττονται σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα…

Τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης για τις 70 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5234 Β/2020 η   απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία τροποποιείται η προγενέστερη ως προς την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01.03.2021. Έτσι η υποχρεωτική εφαρμογή των 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και μελετών που θα προκηρυχθούν μετά την 01.03.2021.