Σε διαβούλευση το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την προώθηση της ανακύκλωσης- Αίτημα της Ένωσης προς τον αρμόδιο Υπουργό για παράταση της προθεσμίας διαβούλευσης

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης θέτει  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την…

Το Τμήμα Συντάξεων της Περιφερειακής Δ/νσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ.ΤΣΜΕΔΕ) σε νέα διεύθυνση.

Από 23.11.2020 το  Τμήμα Συντάξεων της Περιφερειακής Δ/νσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ.ΤΣΜΕΔΕ) μεταφέρθηκε  σε νέο κτήριο και  λειτουργεί κανονικά  στη νέα διεύθυνση  επί της οδού Αχαρνών 29 στον 5ο όροφο.

Εγκύκλιος 50/2020 ΕΦΚΑ- Διευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης

Η  Εγκύκλιος επικεντρώνεται στις αλλαγές που έχουν επέλθει στα συνταξιοδοτικά θέματα των ασφαλισμένων με διαδοχικό χρόνο ασφάλισηςκαι αναλύει τα θέματα που αφορούν σε: Αξιοποίηση του διαδοχικού χρόνου ασφάλισης Κατά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά: > ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον…

ΕΣΠΑ 2021-2027 : Πώς θα κατανεμηθούν τα 20 δισ. ευρώ της νέας περιόδου.

Αναδημοσιεύουμε το άρθρο του website ypodomes.gr σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η κατανομή των πόρων προβλέπεται στους ακόλοθους τομείς: –Ανταγωνιστική οικονομία και ψηφιακή μετάβαση  –Περιβάλλον, ενέργεια και πολιτική προστασία  –Μεταφορές και ευρυζωνικά δίκτυα  -Απασχόληση, εκπαίδευση και κοινωνική προστασία  -Χωρικές παρεμβάσεις και αστική ανάπτυξη   

Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ στις 27 Νοεμβρίου 2020 από 8 το πρωί έως το βράδυ.

Κάθε χρόνο 1.500.000 επισκέπτες σε περισσότερες από 300 Ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον υπέροχο κόσμο της έρευνας. Αυτή τη χρονιά το πλάνο μετατοπίστηκε  κατά δύο μήνες χρονικά και η Βραδιά του Ερευνητή μετατίθεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας στον…