Συμμετοχή του Προέδρου της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη στην Γενική Συνέλευση της FIEC με βασικό ομιλητή την Επίτροπο Mariya Gabriel

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση της FIEC που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020 διαδικτυακά, με βασικό ομιλητή την Επίτροπο κα Mariya Gabriel. Τα μηνύματα για τον κατασκευαστικό κλάδο και την ενίσχυσή του ήταν θετικά, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να διπλασιασθούν τα κονδύλια για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+.  

“Ανακοίνωση παράτασης έως τις 18 Δεκεμβρίου της υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων για τη συμμετοχή (Γ΄ κύκλος) στην Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στα πλαίσια του Γ΄ κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης, Ανακοινώνει ότι:…

Παρατείνεται μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων για τη συμμετοχή (Γ΄ κύκλος) στην Πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στα πλαίσια του Γ΄ κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης, Ανακοινώνει ότι:…

Διόρθωση της απόφασης του Δήμου Καμένων Βούρλων μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης και την παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος

Σχετικά με την ανάθεση του έργου “Κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης οικοσμού Χρυσής Ακτής” ο Δήμος Καμένων Βούρλων κοινοποίησε στην Ένωση τη νεώτερη απόφασή του μετά τη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ και την παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. “Ο Δήμος μόλις διαπίστωσε το συγκεκριμένο λάθος, άμεσα προέβη σε διόρθωση της συγκεκριμένης απόφασης”, αναφέρει εκτός των άλλων η ως άνω…

Αποχή από τις Επιτροπές και τα Τεχνικά Συμβούλια από 23 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου των μελών της ΠΟΕ- ΟΤΑ, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΟΣΕΑΔΕ, και ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ

Από την αποχή εξαιρούνται οι Επιτροπές που αφορούν έργα σχετιζόμενα με την αντιμετώπιση της πανδημίας και των φυσικών καταστραφών. Οι Ομοσπονδίες ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ ενημέρωσαν για αποχή των μελών τους από τη συμμετοχή στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών για διαγωνισμούς, Επιτροπές και Συμβούλια από 23.11.2020 έως 11.12.2020

Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Πανηπειρωτικό Αθλητικό Κέντρο για διαγωνισμό έργου που προκηρύσσεται ως προμήθεια

Ακύρωση διαγωνισμού που προκηρύσσεται ως προμήθεια  για να κληθούν οι πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ ζητά το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου από το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων