Δωρεάν προαξιολόγηση & προνομιακές τιμές για τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ για την υποβολή φακέλου για τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση λόγω Covid σε επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Αττικής. Επωφεληθείτε άμεσα!

Επωφεληθείτε από την δυνατότητα που δίνει η ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με την Εταιρεία Συμβούλων 5 ONE στα μέλη της, Ατομικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και Τεχνικές Εταιρείες να ελέγξουν την επιλεξιμότητά τους ΔΩΡΕΑΝ και να προχωρήσουν στην υποβολή φακέλου με προνομιακή τιμή που εξασφάλισε η Ένωση για τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση λόγω covid 19 σε επιχειρήσεις στην…