Βεβαίωση απογραφής – Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ

Η   Διοίκηση του ΕΦΚΑ   ανακοίνωσε ότι θέτει σε λειτουργία την νέα Ηλεκτρονική  Υπηρεσία με την ονομασία «Βεβαίωση Απογραφής». Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ (μισθωτοί, μη μισθωτοί, έμμεσα ασφαλισμένοι). Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω της δικτυακής πύλης  gov.gr ή του δικτυακού τόπου www.efka.gov.gr  με τη χρήση των κωδικών taxis net.…

Απόφαση της ΑΑΔΕ για την παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ που έληξε την 30.09.2020 παρατείνεται μέχρι και  την 07.10.2020, η δε προθεσμία καταβολής του φόρου που τυχόν προκύπτει παρατείνεται έως και την 30.10.2020. Η σχετική απόφαση της  ΑΑΔΕ βρίσκεται  εδώ